PESMARICA

BODIMO VESELI

Bodimo veseli,
veselega srca,
smo z lušnega kraja,
z Metlike doma.
Pa bomo šli na hribček,
zapeli pesmico,
na čast svojmu ljubmu stvarniku.

KOLO

V: Igraj kolce,
Ž: ne postavaj, igraj kolo ne postavaj, igraj kolo ne postavaj.
M: Nisam došal,
vsi: nisam došal kolo igrat, več sam došal djevojk birat, več sam došal djevojk birat.
M: Ni devojka,
vsi: ni devojka nakičena, nit veselce pozlačeno, nit veselce pozlačeno.
V: Komu moram ljuba biti ?
vsi: Črnmu malmu vogrenčičku.
V: Ko bi mela črne oči, velala bi kraj gospona,
vsi: i njegove svitle sablje.
V: Lepe moje črne oči, za kim bodo pogledvale?
vsi: Za enim malim vogrenčičkom.
V: Lepa moja sladka vusta, koga bodo kuševala?
vsi: Črnga malga vogrenčička.
V: Lepe moje bele roke, koga bodo objemale?
vsi: Črnga malga vogrenčička.
V: Lepe moje bele noge, za kim bodo pohajale?
vsi: Za enim malim vogrenčičkom.
V: V gradu so visoka vrata.
vsi: Na njih sedi črna Kata.
V: Na vrtu je troje zelje.
vsi: Troje zelje in korenje.
V: Vsi s poličkom pred sodičkom.
vsi: Z belim hlebom, žoutim sirom.
V: Mlinarica žleb zapira.
vsi: Mlinar ji ga pa odpira.
V: Bog ti plati star na konju.
vsi: Bog ti plati star na konju.
Odprite naša vratca, čez rdeča zlatca
sive konje vodimo, rdeča zlatca nosimo,
oko sebe srebrn pas, v vsakem žepu sto dukat,
oko sebe ... oko sebe ...

AL JE KAJ TRDEN TA VAŠ MUST

1. Al je kaj trden ta vaš must?
Preroža, roža prungar-je-na.
2. Trji je kot kamen kust.
Preroža...
1. Iz česa ste ga zidali?
Preroža...
2. Iz zlata, srebra delali.
Preroža...
1. Komu ste zlato pokrali?
Preroža...
2. Gospod županu pokrali.
Preroža...
1. Mi čmo gospudu povedat.
Preroža...
2. Mi smo njegova gospoda.
Preroža...  
1. Mi smo njegovi kmetiči.
Preroža...
2. Vi ste vušivi kmetiči.
Preroža...
1. Vi ste srabliva gospoda.
Preroža...
2. Kaj nam na mete dajete?
Preroža...
1. Al čte nas pustit trikrat skuz, da mal žefrana zmočimo?
Preroža...
2. Kaj nam vi mite nosite?
Preroža...
1. Črnooko deklico.
Preroža...
2. Žiher, žiher preskočite, da mal žefrana zmočite.
Preroža...

REŠETCA

V: Mi zbiramo fantiče (dekliče), mi zbiramo fantiče (dekliče), vsake žumberske družine.
vsi: Ja ga (jo) ne dam ženi (možu), ja ga (jo) ne dam ženi (možu), vsake žumbrske družine.
V: Če ga (jo) ne daš sama , vzamem si ga (jo) sama, vsake žumbrske družine.
vsi: Pojdi, pojdi ljubi sin (hči), skoraj nazaj pridi, suha hruška zacvete, ondaj nazaj pridi.
V: Zbogom, zbogom vsem vernim slugom, ker ste nam dali, da pojde z nami.
vsi: Ta hindr, handr žumbr, ta hindr, handr žumbr, vsake žumbrske družine.

KRESNA PESEM

Oj, Mara Županova, hodi k nam na kres!
Ki si snoči obečala, da boš z nami kresovala,
nisi nisi stara baba, da bi doma varovala.
Hodi k nam na kres!

Oj, Ive Petričev, hodi k nam na kres!
Ki si snoči obečal, da boš z nami kresoval,
nisi nisi stari dedec, da bi doma pekel hlebec.
Hodi k nam na kres!

Oj, botra Magdičeva, hod’te k nam na kres!
Ki ste snoči obečali, da b’ste z nami kresovali,
z nami boste pa igrali, lepo z nami popevali.
Hod’te k nam na kres!

KRESNICE

1. Bog daj, Bog daj, dobro večer,
daj nam Bože dobro leto.
2. Za večerkom bolje jutro, daj ...
1. Na to streho rosa pala, daj ...
2. Pod to streho posteljica, daj ...
1. Na posteljici lepa Mare, daj ...
2. Ona ima dvoje prosce, daj ...
1. Dvoje prosce, sunce, mesec, daj ...
2. Komu bi jo bolje dati, daj ...
1. Ali suncu ali mescu, daj ...
2. Mesečko se pomlajuje, daj ...
1. Pomlajuje, postaruje, daj ...
2. Sunce je se jedenako, daj ...  
1. Pred vrati je borovica, daj vam Bože slabo leto.
2. Krepala vas polovica, daj ...
1. Vaša vrata so izblata, daj ...
2. V vaši hiši same miši, daj ...
1. V vaši vrti sami krti, daj ...  

IGRAJ KOLO

Igraj kolo, igraj kolo,
u dvadeset i dva,
igraj kolo, igraj kolo,
u dvadeset i dva.
U tom kolu, u tom kolu
lepa Mare (Jure) igra,
u tom kolu, u tom kolu
lepa Mare (Jure) igra.
Hej ta Mare, hej ta Mare
medna usta ima,
dal me oče, dal me oče
poljubiti s njima?
Uzmi Mare, uzmi Mare
koga ti je drago,
samo nemoj, samo nemoj
koga nemaš rado.
Sad se vidi sad se zna, koji koga rad ima,
sad se vidi sad se zna, koji koga rad ima.

VSE TIČICE LEPO POJO

Vse tičice lepo pojo
da v goro zveni. (2x)

Ena mlada djevojčica
za grmom stoji. (2x)

Kaj ti delaš, kaj ti čuješ
djevojčica ti? (2x)

Rada čujem, rada slišim
vsake ptice glas. (2x)

Oj slaviček, drobni ptiček
tebe pa najrajš. (2x)

 VABILO V KOLO

Ki za kolo,
naj gre z nami v kolo,
naj gre z nami v kolo!

Ki ni za to,
naj od strani gleda,
naj od strani gleda!

Mi igramo,
bez da njega zvamo,
bez da njega zvamo! 

TRI JETRVE

Tri jetrve žito žele,
med sebom se spominjale,
ka bi koga naj volila.
Lepa Magda govorila,
da bi Jureta naj volila.    

POBELELO POLE

Pobelelo pole ovcama,
pobelelo pole, pobelelo pole,
ovcama,ovcama.

Ne imele ovce čobana,
ne imele ovce, ne imele ovce,
čobana, čobana.

Čobanče je leglo zaspalo,
čobanče je leglo, čobanče je leglo,
zaspalo, zaspalo.

Vile so mu srce zvabile,
vile so mu srce, vile so mu srce,
zvabile, zvabile.      

DOBER VEČER

M: Dober večer stara majko, gde je vaša mlada hči!?
Ž: Tri godine dana što je zakopana u toj crnoj zemljici.  
M: Pokaži mi stara majko, kud su Anku nosili!
Ž: Uska je stazica, zelena travica, tud su Anku nosili.  
M: Kad sam došav do razpela, opazil sam novi križ.
Ž: Križ je iz kamena, to je uspomena moje mile Ankice.  
M: Kje su, Anku, tvoje crne oči, koje su me gledale?
Ž: Zemlica je krila, dušo moja mila, ne mogu te gledati.  
M: Kje su, Anku, tvoje bele ruke, koje su me grlile?
Ž: Zemlica je krila, dušo moja mila, ne mogu te grliti.  
M: Kje su, Anke, tvoja nježna usta, koja su me ljubila?
Ž: Zemlica je krila, dušo moja mila, ne mogu te grliti.  

MAJKA ČERU

Majka čeru, majka čeru izza grada zvala,
majka čeru, ajuja, izza grada zvala,
ajuja, Jelena, ej ružo bela, ružo bela pa rumena, travica zelena.
Da bi čeru, da bi čeru za Ivana dala,
da bi čeru, ajuja, za Ivana dala,
ajuja, ...
Zvečer dala, zvečer dala, ujutro se kajala,
zvečer dala, ajuja, ujutro se kajala,
ajuja, ...
Da je Ivo, da je lvo turska pijanica,
da je Ivo, ajuja, turska pijanica,
ajuja, ...

SMILJANIČE

Smilj, smilj, smiljaniče, tra-la-la,
pokisnu ti perje, pokisnu ti perje.

Ej, oj, neka kisne, tra-la-la,
drugo mi se vije, drugo mi se vije.  

MUST

Jel je trden ta vaš must,
brojli broj brunke broj.
Vera je trden kakor kust,
brojli ...
Iz česa ste ga delali,
brojli ...
Iz teh rakoveh kosti,
brojli ...
Komu ste jih ukrali,
brojli ...
Gospod županu ukrali,
brojli ...
Dali gremo žiher skoz,
brojli ...
Kaj nam za mitu nosite,
brojli ...
Iz rešeta rakije,
brojli ...
Le pejte, pejte trikrat skuz,
brojli ...  

U TOJ ČRNOJ GORI

U toj Črnoj gori, žarki oganj gori.
Okol njegva stoji trideset junakov.
Jeden je med njimi ta je jako ranjen.
»Draga brača moja ne ostavljajte me.
Več me, več me vozte u to ravno polje.«    

DOBRO SE JE RANO

Dobro se je rano uraniti.
Suprut zore, kad slavuji pojo.
Slavulj viče, aj na vodu miče.
Al na vodu ali u livadu.
Grehota je devojke Ijubiti.
Obljubiti pa jo ostaviti.
Bolje bi ti cerkvu porušiti.
nego veru deve prelomiti.
Cerkva bi se opet sezidala,
vera deve nikdar ne procvala .      

LIPA MOJA

Lipa moja, lipa moja gora zelena,
lipa moja, lipa moja gora zelena.
Po ki teče, po ki teče voda ledena,
po...
Rad bi se je, rad bi se je junak napiti,
rad...
Pa ne more, pa ne more leda probiti,
pa...
Pod ledom je, pod ledom je trava zelena,
pod ...
U toj travi, u toj travi ruža rumena,
u toj ...  

KOPINJA

Izrasla je kopinja, izrasla je kopinja,
kopinja, kopinja, sredi polja ravnoga.

Brala sta jo bratca dva, brala sta jo bratca dva,
bratca dva, bratca dva, među njima sestrica.

Sestrica je plakala, sestrica je plakala,
plakala, plakala, jer se nije udala.  

SIROTA SAM JA

Sirota sam ja, nemam nikoga,
nemam oca, nemam majke, nemam dragoga. (2x)

Otac umro mi, majka prošla mi,
a moj dragi odlazio u taj širni svet. (2x)

HRUŠKE, JABUKE, SLIVE

Hruške, jabuke, slive,
mene voli Ive,
a ja Ive neču,
za drugim umreču.

Hruške, jabuke, rane,
mene voli Ane,
a ja Ane neču,
za drugim umreču.

Hruške, jabuke, grožđe,
mene voli Jože,
a ja Jože neču,
za drugim umreču.  

TRI TIČICE

Tri tičice, tri tičice,
so morje obletele.

Prva nosi, prva nosi
klasek od pšenice,
dab ga, Bog daj, dab ga, Bog daj,
v naše pole dela.

Ona ga je, ona ga je,
v naše pole dela,
naše pole, naše pole
jako obrodilo.

Druga nosi, druga nosi
jagodo od grozdja,
dab jo, Bog daj, dab jo, Bog daj,
v naše gore dela.

Ona jo je, ona jo je,
v naše gore dela,
naše gore, naše gore
jako obrodile.

Tretja nosi, tretja nosi,
zdravja in veselja,
dab ga, Bog daj, dab ga, Bog daj
v naše selo dela.

Ona ga je, ona ga je
v naše selo dela,
naše selo, naše selo
zdravo in veselo.

ZORA PUCA

Zora puca, dan se bjeli, a ja moram odlazit.
Nije meni što ja moram iz varoša odlazit.
Več je meni što ja moram, moju milu dragu ostavit.
Bjelom svetu na veselje, mojoj miloj dragoj na žalost.  

NEMA CVJEČA

Nema, nema cvječa što su jorgovani,
nit mo, nit momaka što su Bojančani.  

PJEVAJ MI PJEVAJ, SOKOLE

Pjevaj mi pjevaj,
sokole, pjevaj mi pjevaj, sokole, šalaj sokole.
Ko što si sinoč,
pjevao, ko što si sinoč, pjevao, šalaj pjevao.
Pod moje mile,
prozorom, pod moje mile, prozorom, šalaj prozorom.  

ČULA JESAM

Čula jesam, da se dragi ženi, čula ...
Nek se ženi drago je i meni, nek ... 
I ja ču mu u svatove doči, i ja ...
Ljepe ču mu darove doneti, ljepe ...
Ljevoj ruci kitu rožmarina, ljevoj ...
A u desnoj njegovoga sina, a u desnoj ...  

POD ONOM

Pod onom, pod onom, gorom zelenom. (2x)
Tamo se, tamo se, selo viđelo. (2x)
U selu, u selu, kolo igralo. (2x)
U kolu, u kolu, ljepa đevojka. (2x)        

OJ JAVORE

Oj javore, javore, ti si drvo najbolje,
pod teboj se vince pije, devojke ljubijo.

Oj javore, javore, ti si drvo najbolje,
iz tebe se skrinje grade za devojke mlade.

Tri su cure zaspale i od mene sanjale:
prvu oču, druge neču, za treču umreču.    

USTAL SAM SE RANO

Ustal sam se rano jutro, ustal sam se rano jutro,
malo pred zorom, malo red zorom.

Sastal jesam djevojčicu, sastal jesam djevojčicu,
z vrta šetajoč, z vrta šetajoč.

V eni roki grozdič nosi,v eni roki grozdič nosi,
v drugi rožmarin, v drugi...

Daj ga meni zlato moje, daj ga meni zlato moje,
da ga podišim, da ga...

Ja bi ti ga rada dala, ja bi ti ga rada dala,
al sam žalosna, al sam...

Sinoč sam se zaručila, sinoč sam se zaručila,
skim me volja ni, s kim...  

ZELENI JURE

Ovo se klanja, zeleni Jure, kirales.
Zeleni Jure, zeleno drevce, kirales.
Zeleno drevce, v zelenoj hali, kirales.
Zelenoj hali, jukuni kapi, kirales.
Kukuvačica zakukuvala, kirales.
U jutro rano, v zelenom lugu, kirales.  
Dajte mu dajte, Jurja darovajte,
dajte mu mleka, zelena mu obleka,
dajte mu vina, da ga nebo zima,
dajte mu mesa, da se ne otresa,
dajte mu soli za debele voli,
dajte mu masti, da bo vreden časti,
dajte mu groš, da nam dojde još, jih, jih jihuhu!  

TRIBUČKO KOLO

Igra v kolo jabuko, jabuko rudeče,
rad imel bi jabuko ali k meni neče.

Zatrkljaj se jabuko, kamor tebi drago,
samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rado.

Jabuko se k meni je zatrkljalo rdeče,
in prineslo meni je, tri pehare sreče.  

LEPA ANKA

Lepa Anka kolo vodi. (2x)
Kolo vodi i govori. (2x)
Mili bože al sam lepa. (2x)
Sam da su mi crne oči crne oči i obrve. (2x)

SPAZILA SAM JANKA

Spazila sam Janka
'spisanega ganka.
Kad sam ga spazila,
vesela sam bila.
Kad sam mu spazila
zlat prsten na roki,
Zlat prsten na roki
Žalostna sem bila:
"Aj Janko, aj Janko!
Koja ti ga dal,
nevelja ji glava!
Ne daj Bog ji zdravlja!
Ne daj Bog ji sreče,
ni pri smrti sveče!
daj Bog ji dobra,
ni pri cerkvi groba!
Venjilo ji telo,
kak po leti seno!
Posušila duša,
kak po leti suša!"  

PIJMO, BRATCI, VINCE

Pijmo, bratci, vince,
naj voda tam stoji,
vodica je mrzla,
a srcu zdrava ni.  

Glejte mene, bratci,
ki sem vodo piv,
zdaj pa moram vmreti
in vse ostaviti.  

Dragi bratci moji,
kadar jaz umrem,
kopajte mi jamo
u moj vinograd.  

Noge mi denite
pod vinsko trtico,
glavo mi denite
pod vinsko pipico.  

Pipo obrnite,
naj vince van curi,
nek se duša kripi,
kad se telo ni.  

PASTIRČE MLADO

Pastireče mladi i milo,
kaj si se tako stužilo,
kaj ti je stado nestalo,
al ti je srce klonulo.

Meni ni je stado nestalo,
več mi je srce klonulo.
Ja uzmem frulo, pa sviram,
da svoju dragu dozivam.  

Sva gora ječi od frule,
al mene draga ne čuje.
Ona se meni odziva,
da ona voli drugoga!      

OB KOLPI, TAM SEM JAZ DOMA

Odkod si, dekle, ti doma,
da tebe nihče ne pozna,
da tebe nihče ne pozna,
a vsak te rad ima?  

Jaz sem iz kraja krasniga,
obraza vedno jasniga,
ob Kolpi, tam sem jaz doma,
vesewga sem srca.  

Gorice vinske tam stoje,
zelene trave in polje,
po njih pastirčki prepevajo,
ovčice pasejo.  

Oj lubi moj slovenski dom,
kedaj te zopet videl bom,
kedaj na Žeželj bom romaw spet
Mariji slavo pet?  

Veselje celi svet želi,
a zame ga na tujem ni,
zato srce le tja želi,
kjer angel moj živi.    

LJUBCA MOJA, KDO TE TROŠTAL

Ljubca moja,
kdo te troštal,
kad te ja zapustil bom.
Kad te ja zapustil bom,
pa drugo dekle ljubil bom.  

Troštale me bojo tice,
ki po zraku letajo,
ki po zraku letajo
in men' veselje delajo.  

Kupil si bom eno puško,
vse te tice postreljal bom,
vse te tice postreljal bom,
druzgo dekle ljubil bom.  

Ljubca moja...  

Troštale me bodo ribice,
ki po vodi plavajo,
ki po vodi plavajo
in men veselje delajo.  

Kupil si bom eno mrežo,
vse te ribce polovil bom,
vse te ribce polovil bom
in druzgo dekle ljubil bom.  

Ljubca moja...  

Troštali me bodo fantje,
ki po vasi pevajo,
ki po vasi pevajo
in men veselje delajo.  

Zbral si bom eno vojsko,
se te fante postreljal bom,
se te fante postreljal bom
in druzgo dekle ljubil bom  

Ljubca moja...  

Troštale me bojo rože,
ki po vrtu rastejo,
ki po vrtu rastejo
in men veselje delajo.  

ZELENA MALA DUBRAVA

Zelena mala dubrava, dubrava,
zelena mala dubrava.

Po njoj se seču mladi dva,...

Obdva mladi zaspali,...

Zapadel ju je beli sneg,...

Začne se zora svitati...

i oba mladi buditi,...  

DEVOJKA JE IŠLA U GORO ZELENU

Devojka je išla u goru zelenu.
"devojka, devojka, duša moja."
/refren po vsaki vrstici)
U goru zelenu,
po vodu studenu.
Našla je enoga hudo ranjenoga
"Veži rane moje za srdašče svoje."
Kada ja ozdravim, tebe ne ostavim.
Fertum je rezala, rane zavijala.
Junak je ozdravil, devojko ostavil.
Aj junačka vera, kot žetvena pleva,
kamor veter s plevom, tamo junak z verom.  

ZLATA JABUKA

Našla sem jo, našla sem jo, zlato jabuko,
dala, sem jo, dala sem jo ocu talati.
Otac ne zna, otac ne zna pravo talati,
sebi više, sebi više, nego meni da.  

Našla sem jo, našla sem jo, zlato jabuko,
dala, sem jo, dala sem jo majki talati.
Majka ne zna, majka ne zna pravo talati,
sebi više, sebi više, nego meni da.

Našla sem jo, našla sem jo, zlato jabuko,
dala, sem jo, dala sem jo bratcu talati.
Bratec ne zna, bratec ne zna pravo talati,
sebi više, sebi više, nego meni da.  

Našla sem jo, našla sem jo, zlato jabuko,
dala, sem jo, dala sem jo sestri talati.
Sestra ne zna, sestra ne zna pravo talati,
sebi više, sebi više, nego meni da.  

Našla sem jo, našla sem jo, zlato jabuko,
dala, sem jo, dala sem jo dragom talati.
Dragi znade, dragi znade pravo talati,
meni više, meni više, nego on ima.  

NAŠA MLADA NEVESTA

Naša mlada nevesta
prvo večer večera
jedno grlico, jedno grlico.

Naša mlada nevesta
drugo večer večera
dva goluba leteča...

Naša mlada nevesta
tretjo večer večera
tri kokuši skubene, …

Naša mlada nevesta
četrto večer večera
štiri ovce z jančiči, …

Naša mlada nevesta
peto večer večera
pet koz s kozliči, …

Naša mlada nevesta
šesto večer večera
šest krav s telčiči, …

Naša mlada nevesta
sedmo večer večera
sedem volov jarmenih, …

Naša mlada nevesta
osmo večer večera
osem konj tovornih, …

Naša mlada nevesta
deveto večer večera
devet peči kruhovih, …

PALA MAGLA

Pala magla, pala magla,
e, pokraj Dunave.  

Kroz to maglo, kroz to maglo,
e, silna vojska gre.  

Al ta vojska, al ta vojska,
e, mladi junaki.  

Priletele Šare ptice,
e, s perjem šarenem.  
Copyright © MFS Ivan Navratil 2009
kolofon | izvedba: p@rtner